fbpx

Com configurar les marques de troquel, UVI i stamping?

És comú que hi hagi projectes que requereixen quelcom més que la impressió. L’estampat, el relleu o l’encuny (troquel) són alguns dels acabats que utilitzem per a fer que un projecte destaqui respecte als altres. Per tal que aquests surtin com imaginem, cal que preparem els originals que enviarem a impremta fent servir uns procediments i unes especificacions determinades.

En aquest post no explicarem les tècniques en si mateix, sinó que parlarem sobre com hauríem d’identificar, col·locar o marcar en el nostre disseny les instruccions per poder realitzar certs acabats.

Treballar per capes

Treballar per capes és molt útil, tant per l’organització del treball realitzat que ens facilita poder fer modificacions com per la separació d’elements que no es volen imprimir o que es volen visualitzar per separar. De fet, l’ideal seria posar en una capa separada cada un dels processos, per exemple, una capa per l’encuny, una capa per l’estampat, i així anar fent.

Captura de pantalla que mostra les diverses capes d'un arxiu
Mostra d’un espai de treball que separa per capes diferents processos.

Preparar l’encuny (troquelat, troquelado o die-cut)

El més comú és marcar les línies de troquel amb una tinta plana (que la modificarem amb el nom de “troquel”, per exemple) de color magenta o que faci contrast amb el disseny. La línia contínua s’utilitzaria per marcar el tall i la línia discontinua és pel que aniria plegat o fendit. Recordem de marcar l’opció de sobreimprimir perquè no rebufi sobre el nostre disseny.

Captura de pantalla que mostra l'ús del troquel
Mostra de com configurar línies d’un troquel

Marques d’estampat (o stamping)

Per identificar stampings el més correcte és:
– Col·locar els elements que volem que vagin estampats dins una capa, anomenada amb un nom que l’identifiqui
– Posar-hi un color pla (diferent de la resta de processos i identificat pel color de la pel·lícula que volem)
Activar la sobreimpressió.

Captura de pantalla que mostra l'opció de sobreimpressió
Mostra del menú d’Illustrator amb l’opció de sobreimpressió marcada

Marcar un vernís UVI o qualsevol altre acabat o procediment

El procediment seria el mateix que amb l’stamping: una nova capa amb el nom UVI i un color pla que contrasti, que no sigui igual a cap altre i amb el mateix nom de l’acabat.

Si seguim sempre aquest mateix procediment, sigui quin sigui l’acabat, facilitará molt la feina de comprovació a la impremta durant la pre-impressió.  Podrem validar que tot coincideixi on ha de coincidir, escollir la visualització i separar-ho com sigui necessari.

Captura de pantalla que mostra l'ús del UVI
Mostra de com configurar una tinta plana per a un vernís UVI

Tancament del PDF final

Recorda sempre activar l’opció de guardar/conservar configuració de capes quan guardis el PDF final, així el document ens conservarà les configuracions que hem determinat.

Data

16 juny 2021

Categories:

Autor de l'article

Àngel Cebrian

Comparteix

Facebook Twitter