fbpx

5 consells per preparar els originals d’una publicació

Calcular la mida del llom

Conèixer el gruix que tindrà el llom d’una publicació no és sempre una “ciència exacta”, ja que pot variar en funció del material que es faci servir, de l’enquadernat que s’esculli o dels acabats finals.

Normalment, des de Gràfiques Trema sempre assessorem les publicacions que ens arriben sobre el gruix final del llom. Així i tot, per tal de tenir una referència bastant fiable a l’hora de dissenyar, t’ensenyem a calcular-lo mitjançant la següent fórmula:

Fórmula per calcular el llom d'una publicació
Fórmula per calcular el llom d’una publicació.

En publicacions enquadernades en PUR o fresada, es pot considerar que el resultat que dona aquesta fórmula és molt fiable.

Per contra, si es tracta d’una enquadernació per plecs o rústica cosida es recomana demanar de fer una maqueta en blanc per saber el llom. També existeix l’opció de sumar a la fórmula anterior 0,2 mm per plec. El resultat serà similar al final (però no tan fiable).

El disseny de les cobertes

Les cobertes solen imprimir-se per separat de l’interior de la publicació, sovint s’imprimeixen amb un paper o un gramatge diferent i a vegades duen diferents tipus d’acabats. Per evitar problemes a l’hora de preparar els originals, us deixem amb un parell d’esquemes que contenen recomanacions:

Plantilla de la part externa de la coberta i la contracoberta d'una publicació
Plantilla de la part externa de la coberta i la contracoberta d’una publicació.
Plantilla de la part interna de la coberta i la contracoberta d'una publicació
Plantilla de la part interna de la coberta i la contracoberta d’una publicació.

A més a més, també et proposem un parell de consells que t’ajudaran a fer que la publicació final sempre quedi perfecte:
– Prepara la coberta en un arxiu obert, amb les tipografies i les fotografies adjuntes. Així podràs enviar-ho tot junt a la impremta i ells podran fer-ne els últims retocs de preimpressió en el cas que sigui necessari.
– Recomanem que el disseny del llom del llibre tingui una certa continuïtat. Per exemple: que la coberta i el llom tinguin el mateix color (i la contracoberta diferent) o viceversa. Això ajudarà molt a l’enquadernador a l’hora d’ajustar el llom.

El perfil de color

Els programaris de disseny i maquetació permeten configurar molts perfils i modes de color diferents: CMYK, RGB, HSB, LAB, HTML.

Però a l’hora d’imprimir treballarem sempre amb el mode de color CMYK i amb el perfil de color Coated FOGRA 39. D’aquesta manera, ens assegurarem que el resultat final d’impremta tingui la màxima similitud possible al que nosaltres esperem.

Si volem fer servir colors/tintes planes, l’ideal és optar pels colors PANTONE C (paper estucat) i PANTONE U (paper òfset).

Si tenim imatges és preferible convertir-les a CMYK FOGRA 39, d’aquesta manera tindrem el control dels canvis de color.

Marges, posició de la paginació i els desmentits

A l’hora de disposar el text i els diferents elements visuals dins de les pàgines de l’interior d’una publicació és important tenir en compte:

– Respectar uns marges de seguretat, per tal que la informació no es perdi en tallar o a l’enquadernar.
– Decidir una posició correcta de la paginació, ja que si es col·loca molt avall o molt a la dreta podria quedar tallada o no veure’s correctament.
– Si una publicació constà de moltes pàgines, hi ha ocasions en què les pàgines dels plecs més interiors poden sortir una mica cap en fora (els desmentits). Cal tenir en compte aquest fet a l’hora de dissenyar, perquè aquesta part sobrant es talla amb guillotina i això redueix el marge que havíem deixat a la pàgina en concret.

Mostra d'una publicació amb desmentits
Mostra d’una publicació amb desmentits.

Demanar consell a l’impressor

Cada projecte és un món i sovint les normes generals de la preimpressió varien una mica en funció de les necessitats del projecte. És per això que si teniu dubtes sobre qualsevol dels punts anteriors o sobre d’altres aspectes més específics, sempre podeu demanar-nos consell, a Gràfiques Trema estarem encantats d’escoltar-vos, entendre el dubte i assessorar-vos. D’aquesta manera us assegurareu que la vostra publicació acabarà impresa tal com l’havíeu dissenyat.

Data

20 maig 2022

Categories:

Autor de l'article

Àngel Cebrian

Comparteix

Facebook Twitter